Sierpie 14 2018 08:53:26
Nawigacja
· Strona gwna
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA
· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IVa
· Klasa IVc
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIb
· Klasa VIIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Plan pracy 2017/2018
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Plan pracy 2017/2018
· Regulamin
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
8.05.2018 OBCHODY 217 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miay w naszej szkole bardzo podniosy charakter. W uroczystoci tej udzia wzili nie tylko uczniowie i pracownicy szkoy. Swoj obecnoci zaszczycili nas rwnie Andrzej Pietrula - wjt gminy Krzemieniewo, radni, sotysi oraz dyrektorzy okolicznych szk. Nastrj radoci tamtych dni sprzed ponad 200 lat przywoa w swoim przemwieniu dyrektor tutejszej szkoy Leonard Kaczmarek. Zwrci rwnie uwag, jak wielk rol w yciu narodu oraz jego codziennym funkcjonowaniu odgrywa waciwe wykonywanie obywatelskich obowizkw. Taka postawa jest istot prawdziwego patriotyzmu. Akademia, ktr obejrzeli zebrani, bya okazj by przypomnie sobie rwnie okolicznoci, ktre doprowadziy nas w wieku XVIII do pastwowego upadku. Przesanie wystpujcych na scenie modych artystw byo jednak takie, e przez narodowe wspdziaanie mona si odrodzi, mona znowu czu si wolnym. To wanie ta Konstytucja daa naszemu narodowi nadziej i pozwolia przetrwa, cho obowizywaa bardzo krtko, bo tylko kilkanacie miesicy. W czci artystycznej udzia wzili uczniowie klasy IVc szkoy podstawowej oraz IIA i III gimnazjum. Nad caoci czuwali: Elbieta Kownacka, Monika Piotrowiak-Kaczmarek oraz Micha Rosik.

Informacja i zdjcia: p. J. Kownacki
ZDJCIA

5.05.2018 MISTRZOSTWA POWIATU W DRUYNOWYCH BIEGACH PRZEAJOWYCH

Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbyy si w Pawowicach Mistrzostwa Powiatu w Druynowych Biegach Przeajowych. Nasz szko w tych zawodach reprezentowao sze druyn. Najlepiej spisay si dwa zespoy: druyna dziewczt modszych rocznik 2007 i 2008 z klas czwartych ktre wybiegay miejsce I oraz druyna chopcw rocznik 2005 z klas szstych, ktrzy rwnie wybiegali I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej najlepiej spisa si Hubert Piotrowski, ktry wywalczy w swoim biegu pierwsze miejsce.
Druyny biegay w skadach:
Druyna SP dziewczt modszych (I miejsce): Viktoria Charter, Zofia Skrzypczak, Olga Krzyoszczak, Maja Kurasiak, Zuzanna Wawrzyniak, Aleksandra Klich.
Druyna SP dziewczt starszych: Klaudia Stachurska, Weronika Bartlewska, Laura Nowaczyk, Aleksandra Adamiak, Marianna Schope, Paulina Pudliszewska.
Druyna dziewczt Gimnazjum: Magda Krzyoszczak, Jolanta Kamieniarz, Wiktoria Gronowska, Julia Gwizdo, Julia Lutowicz, Zofia Dawidziak.
Druyna SP chopcw modszych: Tomasz Szydowski, Filip Zawada, Mikoaj Brodziak, Tomasz Chudziski, Maciej Stachowiak, Jakub Andrzejczak.
Druyna SP chopcw starszych: Krzysztof Janiszewski, Hubert Piotrowski, Piotr Gembiak, Jakub Skrzypczak, Krzysztof Malutkiewicz, Jakub Podleny.
Druyna chopcw Gimnazjum: Adam liwowski, Kamil Flaczyk, Jakub Jaszczak, Miosz Buczek, Bartosz Scholtz, Jakub Poprawski.

Informacja i zdjcia: p. A. Brodziak
ZDJCIA

25.04.2018 CZWRBJ SP

24.04.2018 roku na stadionie w Lesznie odbyy si Mistrzostwa Powiatu w Czwrboju Lekkoatletycznym szk podstawowych. Nasz szko reprezentoway druyny dziewczt i chopcw. Kady z zawodnikw startowa w czterech konkurencjach : bieg na dystansie 60 m., skok w dal, rzut pieczk palantow, bieg na dystansie 600 m. (dziewczta) i 1000m. (chopcy). Komisja sdziowska przeliczya wyniki na punkty wedug tabel punktowych i po dodaniu otrzymaa sum punktw kadej druyny. Dziewczta z naszej szkoy zdobyy w sumie 643 punkty i znalazy si na dziewitym miejscu, natomiast chopcy wywalczyli II miejsce, zdobywajc po szkole z Kkolewa 722 punkty.
Dziewczta startoway w skadzie: Anna Ziba, Laura Nowaczyk, Jagoda Wolna, Klaudia Stachurska, Agnieszka Siniecka, Weronika Bartlewska i Aleksandra Adamiak.
Chopcy startowali w skadzie: Piotr Kamierczak, Hubert Piotrowski, Krzysztof Janiszewski, Krystian Andrzejewski, Skrzypczak Jakub, Malutkiewicz Krzysztof, Piotr Gembiak.

Informacja: p. A. Ptaszyska
Zdjcia: p. A. Brodziak
ZDJCIA

25.04.2018 GMINNY KONKURS PIKNEGO PISANIA

24 kwietna 2018 roku czworo uczniw z klas pierwszych reprezentowao nasz szko w Gminnym Konkursie Piknego Pisania, ktry tym razem odbywa si w Zespole Szk w Garzynie. Uczestniczyo w nim 10 pierwszoklasistw ze szk Gminy Krzemieniewo wyonionych w szkolnych eliminacjach. Wrd zwycizcw znalaza si rwnie uczennica naszej szkoy Maria Klimaszewska, ktra zaja III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamitkowe dyplomy i nagrody ksikowe Wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy, a zwycizcy nagrody ksikowe. Byy te okolicznociowe podzikowania dla nauczycielek przygotowujcych dzieci do powyszego konkursu.

Informacja: p. A. Baryga
Zdjcia: p. A. Baryga, p. J. Malutkiewicz
ZDJCIA

17.04.2018 X GMINNY PRZEGLD PIOSENKI DZIECICEJ I MODZIEOWEJ - DROBNIN 2018

W sobot 14.04. 2018r. odby si w naszej szkole X Gminny Przegld Piosenki Dziecicej i Modzieowej. Ogem w przegldzie wzio udzia 136 uczestnikw ( solici oraz zespoy wokalne) w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Uczestnicy przyjechali do nas ze szk i przedszkoli z naszej gminy: z Krzemieniewa, z Garzyna , Grzna, Belcina Nowego oraz Pawowic. Kady uczestnik otrzyma pamitkowy dyplom i dugopis i jubileuszowy breloczek w ksztacie nutki. Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymali statuetki i dyplomy ufundowane przez: Przewodniczcego Rady Powiatu Jana Szkudlarczyka, Wjta Gminy Krzemieniewo Andrzeja Pietrul, Dyrektora Szkoy Leonarda Kaczmarka oraz Rad Rodzicw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie. Jury w skadzie: przewodniczca pani Elbieta Juskowiak oraz czonkowie pani Kinga Para, pani Izabela Kurzawa oraz pani Karolina Tarnowska miao nieatwe zadanie, aby wrd tylu piknie piewajcych modych talentw wybra tych, ktrzy zasugiwali na najwysze wyrnienie. Po zakoczeniu I czci przesucha Dyrektor Szkoy Leonard Kaczmarek zaprosi wszystkich uczestnikw i goci na jubileuszowy tort , yczc sukcesw oraz wszystkiego najlepszego uczestnikom i opiekunom przegldu piosenki. Po konsumpcji odbya si II cz przesucha.
A oto wyniki w poszczeglnych kategoriach wiekowych: W kategorii solici do 7 lat I miejsce: Kajetan Kozowski – Krzemieniewo, II miejsce: Zuzanna Franek– Krzemieniewo, III Julia Wojtkowiak – Krzemieniewo, Wyrnienie otrzyma Bartosz Brodziak z Krzemieniewa.
W kategorii solici 8-10 lat I miejsce: Julia Schope – Garzyn, II miejsce: Alan Sztyler – Drobnin, III miejsce: Natalia Kowalska – Garzyn. Wyrnienie otrzymali: Mieszko Cwojda, Maria Stachowiak, Maria Wierzyk, Maria Stryska z Drobnina. Agnieszka Makowiak, Roksana Siama, Zuzanna Hemmerling z Garzyna, Kamil Dolata z Belcina Nowego oraz Filip Lenort z Pawowic
W kategorii solici 11-13 lat I miejsce: Oliwia Juszczak z Garzyna, II miejsce: Laura Nowaczyk z Drobnina, III miejsce: Natalia Matuszak z Drobnina, Wyrnienie Przewodniczcego Rady Powiatu otrzyma Marek agoda z Drobnina i Sandra Siama z Garzyna.
W kategorii solici 14-16 lat I miejsce: Ewelina Baer z Drobnina, II miejsce Bartosz Jaboski z Drobnina, III miejsce Monika Mazur z Belcina Nowego.
W kategorii zespoy wokalne klas I-III I miejsce: Wesoe nutki z Garzyna II miejsce: Trio Nikola Niedzielska, Marysia Matysiak, Alan Tomkowiak z Pawowic, III miejsce Olga i Mada z Drobnina. Wyrnienie otrzymaa Lena Andrzejczak i Liliana Biaek z Pawowic.
W kategorii Zespoy wokalne I miejsce zdoby zesp „Soneczka” w skadzie Jagoda Andrzejczak, Roksana Glapiak i Jagoda Wrblewska, II miejsce zdoby Zesp Dziecicy z Drobnina w skadzie Natalia Matuszak, Hanna Gembiak, Maja Wrblewska, Alan Sztyler, Mieszko Cwojda i Mikoaj Brodziak, III miejsce: Zesp Promyczki z Garzyna.
Nagrod Rady Rodzicw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie otrzymaa Jagoda Wrblewska.
Nagrod Dyrektora Szkoy otrzymaa Jagoda Andrzejczak
Nagrod Przewodniczcego Powiatu otrzymaa Roksana Glapiak.
Nagrod Grand Prix ufundowan przez Wjta Gminy Krzemieniewo otrzymaa Kornelia Rutkowska.
Na zakoczenie Dyrektor Szkoy Leonard Kaczmarek podzikowa wszystkim sponsorom nagrd, wszystkim rodzicom, ktrzy dooyli wszelkich stara, aby nasi gocie czuli si dobrze i mio spdzili czas konsumujc przygotowane ciasto, a take panu Mariuszowi Cwojdzie. Podzikowa rwnie uczennicom wolontariatu – Magdalenie Krzyoszczak , Kornelii Rutkowskiej, Klaudii Stachowiak i Justynie Sinieckiej , ktre pomagay w naszej szkolnej w kawiarence. Podzikowania skierowa rwnie do osb , ktre wczyy si w organizacj przegldu piosenki czyli p. Elbiecie Cieli, p. Andelice Jankowiak, p. Graynie Pacholczyk oraz p. Michaowi Rosikowi.
Uczestnicy przegldu zostali przygotowani przez opiekunw i instruktorw: p. Patrycj Sikor, p. Sylwi Stachowiak, p. Monik Jabosk, p. Magdalen Ratajczak, p. Ann Kasisk, p. Magdalen Prus-Makowiak, p. Grayn Pacholczyk, p. Ann Baryg, p. Elbiet Ciel, p. Karolin Tarnowsk, p. Michaa Rosika, p. Katarzyn Klimkowsk.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Informacja: p. E. Ciela
Zdjcia: p. M. Cwojda
ZDJCIA

E-DZIENNIK
PODRCZNIKI 2017/2018
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.04 2,931,273 Unikalnych wizyt