ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Dodane przez administrator dnia Czerwiec 22 2020 11:59:57

Piątek 26 czerwca 2020 roku to dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ze względu na epidemię tylko uczniowie klas ósmych odbiorą świadectwa podczas spotkania z dyrekcją i wychowawcami. Na spotkanie zapraszamy ucznia w towarzystwie jednego z rodziców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. (wejście – drzwi do łącznika obok sali gimnastycznej; uczniowie i rodzice zajmują wyznaczone miejsca). Uczniowie pozostałych klas (I – VII) będą odbierać świadectwa od wychowawców zgodnie z harmonogramem podanym przez wychowawców oraz załączonym poniżej. (wejście – drzwi główne do nowego budynku). Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w piątek, mogą je odebrać od poniedziałku 29 czerwca do piątku 3 lipca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, podczas poruszania się po budynku szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.

Z poważaniem

dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie
Elżbieta Juskowiak

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW