23.09.2020 SPRZĄTANIE ŚWIATA
Dodane przez administrator dnia Wrzesień 23 2020 14:59:36

Tegoroczna 27 akcja sprzątania świata odbyła się pod hasłem przewodnim „Plastik. Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. W naszej szkole jak co roku klasy szóste biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Jednak tegoroczna akcja różniła się od ubiegłorocznych ze względu na panują sytuację na świecie. Mimo to nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom i powinniśmy o niego zadbać. Sprzątanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że twórcą inicjatywy „Sprzątanie Świata” był żeglarz z Australii – Ina Kiernan, który przerażony olbrzymia ilością śmieci zorganizował pierwszą akcje na świecie w 1989. Do sprzątania stawiło się ponad 40 tys. ludzi. To zainspirowało go, do kontynuowania akcji na całym świecie. Dzięki temu co roku bierze w niej udział ponad 40 mln ludzi aż z 40 krajów w tym Polska. Szóstoklasiści dowiedzieli się również ile lat potrzeba na rozkład plastiku, puszek po napojach, żyłki wędkarskiej, szkła oraz przypomnieli sobie w jaki sposób należy segregować śmieci. Po krótkiej pogadance uczniowie wraz z wychowawcami sprzątali teren w okolicach szkoły i zebrali aż 16 worków śmieci.
Akcja miała na celu uczenie zarówno dorosłych jak i dzieci, że należy dbać o środowisko nie tylko we wrześniu, ale cały rok.

Informacja: p. K. Bielicka