Wrzesień 21 2021 09:17:05
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE
BIBLIOTEKA SZKOLNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PIEŚŃ SZKOŁY
PODRĘCZNIKI 2021/2022
· Spis podręczników
· Religia
· Regulamin wypożyczania podręczników:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
AKCJA MEN

mLegitymacja
ŚWIETLICA SZKOLNA

Cele i zadania świetlicy szkolnej
Świetlica szkolna pełni głównie rolę opiekuńczo-wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych uczniowie mogą spędzać czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek i odrobić lekcje korzystając z pomocy nauczyciela.
Do najważniejszych zadań świetlicy szkolnej należą:
1. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym w godzinach przed i po lekcjach. 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. organizowanie nauki zespołowej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy indywidualnej uczniom mającym trudności w nauce (w miarę możliwości).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Organizacja świetlicy szkolnej
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach od 7.00 do 14.40.
2. Opiekę wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:
1. Uczestniczyć w zajęciach świetlicowych przed i po lekcjach.
2. Zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
5. Przestrzegać kulturalnych zasad zachowania się.
Wychowankom nie wolno:
1. Samodzielnie opuszczać pomieszczenia świetlicy (zwolnienia tylko od rodziców w dzienniczku uczniowskim).

Nauczyciele pracujący w świetlicy w roku szkolnym 2010/2011:
1. Brodziak Anna
2. Gabler Marlena
3. Domańska Sława
4. Ptaszyńska Anna
5. Pudliszewski Mariusz
6. Cieśla Joanna9,341,251 Unikalnych wizyt

Powered by
PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.