Październik 22 2021 13:52:18
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE
BIBLIOTEKA SZKOLNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PIEŚŃ SZKOŁY
PODRĘCZNIKI 2021/2022
· Spis podręczników
· Religia
· Regulamin wypożyczania podręczników:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
AKCJA MEN

mLegitymacja
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

Świetlica Socjoterapeutyczna z siedzibą w Drobninie jest specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Leszczyńskiego współfinansowana przez Powiat Leszczyński i gminę Krzemieniewo. Obsługę merytoryczną i finansową prowadzi Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Krokus”, zaś bezpośredni nadzór sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w porozumieniu z Gminą Krzemieniewo.
Każdego roku w październiku i maju placówka otrzymuje dofinansowanie do doposażenia świetlicy. W 2008/2009 roku otrzymała sprzęt sportowy i dwa komputery ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Świetlica Socjoterapeutyczna działa od 1 października do 31 maja 4 dni w tygodniu. Opiekę nad 25 osobową grupą dzieci sprawują dwie wychowawczynie Wiesława Janiszewska i Anna Baryga. Pobyt w świetlicy daje dzieciom możliwość aktywnego i twórczego spędzania czasu oraz jest sposobem na uniknięcie przynajmniej częściowo problemów występujących w domu rodzinnym. Zajęcia mają charakter:
edukacyjno–terapeutyczny, logopedyczny,
korekcyjno–kompensacyjny,
plastyczno–techniczny,
rekreacyjno–sportowy,
zabawowo–rozrywkowy oraz wspieranie w nauce.
Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z dożywiania. Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez jego realizację stwarzają warunki do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, radzenie sobie ze stresem, uwrażliwienie na potrzeby innych, propagowanie zdrowego stylu życia.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia w hali „Trapez” w Lesznie odbywa się spotkanie gwiazdkowe do wychowanków świetlic socjoterapeutycznych z Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna. Spotkanie ma charakter integrujący i polega na wspólnej zabawie z Mikołajem. Podczas tej zabawy dzieci otrzymują prezenty. W naszej świetlicy każdego roku odbywają się spotkania wigilijne i wielkanocne, na których dzieci otrzymują paczki ze słodyczami i owocami. Biorą również udział w turnieju sportów wodnych na pływalni Akwawit w Lesznie, wyjeżdżają na wycieczki. Świetlica jest także czynna przez kilka dni w czasie ferii zimowych. Zajęcia w tym czasie odbywają się pod hasłem „Kulinarne ferie” Pod koniec maja wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej spotykają się na pożegnalnym ognisku w leśniczówce bądź nad jeziorem.9,634,768 Unikalnych wizyt

Powered by
PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.