Sierpie 14 2018 08:53:42
Nawigacja
· Strona gwna
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
NASZA SZKOA
· Z przeszoci szkoy
· Szkoa dzisiaj
· Dyrekcja
· Pedagog szkolny
· Inni pracownicy
· Dane teleadresowe
· Dla rodzicw
· wietlica szkolna
· Pracownia informatyczna
· wietlica terapeutyczna
SZKOA PODSTAWOWA
· Klasa Ia
· Klasa Ib
· Klasa IIIa
· Klasa IIIb
· Klasa IVa
· Klasa IVc
· Klasa Va
· Klasa Vb
· Klasa VIb
· Klasa VIIb
GIMNAZJUM
· Klasa IIA
· Klasa IIIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
· Informacje oglne
· Plan pracy 2017/2018
SAMORZD UCZNIOWSKI
· Plan pracy 2017/2018
· Regulamin
SPORT
· Baza sportowa
· Udzia w zawodach
· Osignicia
· Rekordy
SYMBOLE GMINY KRZEMIENIEWO

Do symboli gminy Krzemieniewo nale herb i barwy. Zostay one ustalone uchwa Rady gminy z dnia 25 czerwca 1997 roku.

UCHWAA NR XXIII/97/97
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 czerwca 1997 roku

w sprawie: ustalenia herbu i barw gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74).

RADA GMINY UCHWALA, CO NASTPUJE:


1

1. Herbem gminy Krzemieniewo jest:
Tarcza dwudzielna w sup:
- na polu prawym, czerwonym, zoty kos z dwoma takimi limi,
- pole lewe, szachowane, czerwono-zote.
2. Herb stanowi wasno gminy.
3. Ochrona herbu gminy podlega przepisom kodeksu cywilnego.
4. Wzr oraz zasady wykorzystywania herbu okrela zacznik Nr 1 do niniejszej uchway.

2

1. Barwami gminy s kolory: zoty i czerwony.
2. Gmina posiada flag, ktrej wzr i zasady uywania okrela zacznik Nr 2 do niniejszej uchway.

-----------------------------------------------------------------------

HERB GMINY KRZEMIENIEWO

Tarcza dwudzielna w sup: na polu prawym, czerwonym, zoty kos z dwoma takimi limi.
Pole lewe, szachowane, czerwono-zote, jest znakiem sigajcym do historii gminy i jednoczenie odzwierciedlajcym wspczesny jej charakter.

Cz lewa, szachowana tarczy herbowej oraz barwa czerwona pola prawego pochodzi z herbu rodu Wyskotw, pierwszych wacicieli wsi Krzemieniewo oraz okolicznych wiosek (XIV wiek), rodu wywodzcego si z Grnego lska.
Zoty kos odnosi si do typowo rolniczego charakteru gminy. Peny kos pszeniczny jest symbolem podnoci, hojnoci, urodzajnoci ziemi. W zbou, najszlachetniejszym owocu pl, ujawnia si sia ziemi, dlatego jest ono rwnie symbolem siy ycia.

BARWY GMINY KRZEMIENIEWO

Barwami gminy Krzemieniewo s kolor zoty i czerwony, ktre jako skadniki flagi umieszcza si na budynkach, obiektach, a take w innych miejscach dla podkrelenia podniosego charakteru uroczystoci, wit i rocznic.

Barwy: kolor zoty i czerwony take posiadaj swoj wymow.
Zoto, ktre oddaje barwa ta, jest symbolem wielkoci i szlachetnoci. Wskazuje na wieczne wiato, godno, chwa i potg.
Kosztowne zoto wyraa rwnie to, co jest najcenniejsze w sferze wartoci ludzkiego ycia, jak zdrowie, przyja, dzielno.
Czerwie wskazuje w swej wymowie na si, modo i peni ycia.
Czerwie, barwa ognia, bya kolorem wojownikw na znak przelanej przez nich krwi, naraenia ycia i pomiennego mstwa.
Symbolizuje ofiar i cierpienie. Przypisywano tej barwie dziaanie ochronne. Miaa ona chroni zwierzta i inny dobytek od poaru, wszelkich szkd oraz zapewni drzewom urodzajno a podno zwierztom.

--------------------------------------------------
rdo: Urzd Gminy Krzemieniewo.


E-DZIENNIK
PODRCZNIKI 2017/2018
· Szkoa podstawowa
· Gimnazjum
· Regulamin wypoyczania podrcznikw:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
GMINA KRZEMIENIEWO
· Troch historii
· Symbole gminy
· Oglnie o gminie
· Gmina w liczbach
· Turystyka w gminie
· Co warto zobaczy
· Dwory i paace
· Kocioy
· Jezioro Grznickie
· Drobnin
· Gminne ciekawostki
· Wane adresy
Losowa Fotka
Polecamy
Wygenerowano w sekund: 0.03 2,931,281 Unikalnych wizyt